เกาะมันใน

📝ประวัติ

เกาะมันในมีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลมีพันธุ์เต่าตนุและเต่ากระตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมเวลา 8. 30-17. 00 น. เกาะมันในสามารถนั่งเรือข้ามไปชมได้จากหลายหาดของระยองอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในช่วงเวลาน้ำลดจะเกิดเป็นทะเลแหวกเป็นสันทรายโผล่ขึ้นมาเป็นสันทรายทอดยาวจากเกาะมันในไปจนถึงเกาะมันกลางมีระยะทางประมาณ 200 เมตร นับเป็นทะเลแหวกกาคตะวันออกเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองสวยงามไม่แพ้ทะเลแหวกของทางภาคใต้เลย

📝รายละเอียด

เกาะมันในเป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะมันที่มีทั้งหมด 3 เกาะ เรียกชื่อตามระยะทางจากฝั่งเกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดก็เรียกเกาะมันในเป็นเกาะที่มีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งเช่นอ่าวต้นมะขามปะการังที่สวยงามส่วนอ่าวโกงกางมีทรายเรียบ