🏝เกาะมันใน

🐢ชมโครงการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล หมุ่เเกาะแนวทะเลแหวก

🏝เกาะมันในกลาง

🐠ดำน้ำชมประการังน้ำตื้นที่สวยงาม

🏝เกาะทะลุ

🐠หมู่ประการังที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ที่สามารถถ่ายรูปใต้

น้ำกับฝูงปลาได้มากมาย