วันนี้ทางภูผาทัวร์ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของ อำเภอ แกลง จังหวัดระยองกันเผื่อ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดจะมาเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

1. สะพานรักษ์แสม

“สะพานรักษ์แสม” เป็นสะพานแขวนพื้นไม้ความยาวประมาณ 100 เมตร จุดชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อีกหนึ่งจุดชมวิวที่คุณสามารถเดินชมความงดงามของธรรมชาติ ชมการอยู่อาศัยของปูแสม สัมผัสความสงบและความสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี “สะพานรักษ์แสม” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลน คลองท่าตาโบ๊ย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2.หาดแหลมแม่พิมพ์

หาดแม่พิมพ์ ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองมาทางอำเภอแกลงประมาณ 48 กิโลเมตร เป็นหาดที่ต่อจากหาดวังแก้ว หาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีความเป็นธรรมชาติสวยงาม มีแนวสนสลับหูกวาง ร่มรื่นตลอดริมหาด หน้าหาดทรายกว้าง หาดมีความลาดเอียงน้อย ทรายละเอียด ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุมคลื่นลมไม่แรงมาก สามารถเล่นน้ำได้ หาดอยู่ติดถนนเลียบติดชายหาด สามารถจอดรถแวะพักผ่อนได้ตามจุดต่างๆ ตลอดแนวหาด อีกฝากถนนมีร้านค้า ให้บริการอาหาร อาบน้ำจืด ที่พัก รีสอร์ท ร้านของฝากและบริการต่างๆ บริเวณเกือบสุดหาดมีร้านอาหารทะเลสดหลายร้านตั้งอยู่ติดริมชายทะเลหาดแม่พิมพ์ ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองมาทางอำเภอแกลงประมาณ 48 กิโลเมตร เป็นหาดที่ต่อจากหาดวังแก้ว หาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีความเป็นธรรมชาติสวยงาม มีแนวสนสลับหูกวาง ร่มรื่นตลอดริมหาด หน้าหาดทรายกว้าง หาดมีความลาดเอียงน้อย ทรายละเอียด ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูมรสุมคลื่นลมไม่แรงมาก สามารถเล่นน้ำได้ หาดอยู่ติดถนนเลียบติดชายหาด สามารถจอดรถแวะพักผ่อนได้ตามจุดต่างๆ ตลอดแนวหาด อีกฝากถนนมีร้านค้า ให้บริการอาหาร อาบน้ำจืด ที่พัก รีสอร์ท ร้านของฝากและบริการต่างๆ บริเวณเกือบสุดหาดมีร้านอาหารทะเลสดหลายร้านตั้งอยู่ติดริมชายทะเล

3.อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแส ปลดระวางประจำการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกองทัพเรือ ขอรับเรือหลวงประแส มาตั้งเป็นอนุสรณ์ โดยมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบให้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยองซึ่งเรือหลวงประแส ลำนี้เป็นลำที่สองได้ออกปฏิบัติการในสงครามเกาหลี สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย เปิดให้เข้าชมฟรี เวลาเข้าชมเรือ ประมาณ 8.00- 18.00 น.เปิดทุกวัน

4. อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแกลง และจังหวัดระยอง ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมรำลึก และส่งเสริมศิลปะการประพันธ์

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่ในตำบลกร่ำ อำเภอแกลง ก่อนถึงแหลมแม่พิมพ์ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 8.5 ไร่ สถานที่นี้เดิมเป็นวัดร้าง(วัดป่ากร่ำ) จากนั้นมาเริ่มสร้างอนุสาวรีย์ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 งานก่อสร้างได้ยืดเยื้อมาจนสมัย นายวิทยา เกษรเสาวภาค เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการรวบรวมเงินบริจาค เพื่อสานต่อจนเสร็จลุล่วง และมีพิธีเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 และเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 200 ปี ของสุนทรภู่ องค์การยูเนสโก้ได้เห็นผลงานอันโดดเด่นของกวีเอกสุนทรภู่ ที่เสมือนเป็นเชกสเปียร์ประเทศไทย จึงประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาวรรณกรรม ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี จึงถือเป็น “วันสุนทรภู่” ซึ่งตรงกับวันเกิดของท่าน มีการทำพิธีบวงสรวง สักการะท่านสุนทรภู่ มีการแสดงละครจากวรรณกรรมของท่าน ประกวดแต่งกลอน ประกวดคำขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมด้านกวีนิพนธ์ไทย

5.สะพานประแสนสิน

“สะพานประแสสิน” จุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดระยอง มองเห็นทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนประแส เป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแส ที่มีความยาวทั้งหมด 2,090 เมตร หรือ 2.09 กิโลเมตร โดยสะพานหลักช่วงข้ามแม่น้ำมีความยาว 889.6 เมตร ทางยกระดับเชิงสะพาน (เทศบาลปากน้ำประแสร์) 620 เมตร ทางยกระดับเชิงสะพาน (ตำบลเนินฆ้อ) 580 เมตร นี่คือเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางน้ำระหว่าง บ้านแหลมสน ต.เนินฆ้อ และ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง สู่การสัญจรทางบกเพื่อย่นระยะเวลาของทั้งสองฝั่งให้สั้นลง และเป็นถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต จาก จ.ระยอง สู่จันทบุรีและตราดได้อย่างต่อเนื่อง

6.ทุ่งโปร่งทอง

“ทุ่งโปรงทอง” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิม เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ที่ดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญในระบบนิเวศของป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง เวลาเปิดให้เข้าชม 6.00 – 18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม ทุ่งโปรงทองมีสะพานทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ทะเลประแส

7.พิพิธพันธ์บ้านครูกัง

แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่ได้รวบรวมของสะสม ของเล่น ของเก่าโบราณไว้มากมาย ซึ่งบางชิ้นวัยรุ่นอย่างเราอาจไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้ อาทิ ของใช้สอยต่างๆ รถโบราณ ธนบัตร ตะเกียง รถเข็น เครื่องครัว เครื่องดนตรี ฯลฯ โดย “ครูกัง” ผู้เป็นเจ้าของใช้เวลาสะสมของเก่านานกว่า 40 ปี และใช้ชีวิตหลังเกษียณเริ่มต้นเนรมิตรบ้านของตนเองบนเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ด้วยเหตุผลที่ว่าครูไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว ใครอยากไปชื่นชม “พิพิธภัณฑ์ บ้านครูกัง” เขาเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีค่าเข้าชม เริ่มตั้งแต่ กำนัน 190 บาท ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท พิพิธภัณฑ์ บ้านครูกัง อยู่ติดถนนสุนทรภู่ 3161 ใกล้กับต้นเลียบ (ตลาดนัดต้นเลียบ) ถ้ามาจาก อ.แกลง ระยะทางประมาณ 10 กม. ก่อนถึงอนุสาวรีย์สุนทรภู่ 1 กม. ครูกังคอยให้การต้อนรับคุณทุกวัน ครูกังบอกว่า ชีวิตหลังเกษียณมันเหงา เลยอยากหาอะไรทำแก้เหงาซึ่งครูกังดูแลเองทั้งหมดตั้งแต่เปิดจนกระทั้งทำความสะอาด