ปะการังเขากวาง

ปะการังเขากวาง ที่เกาะทะลุนั้นมีหลายชนิดด้วยกันมีทั้งแบบก้านยาวและก้านสั้นหรือบางชนิดจะคล้ายเห็ดชื่อของปะการังชนิดจะเรียกตามลักษณะของตัวปะการัง ปะการังเขากวางสามารถพบได้ทั่่วไปตามแนวปะการังน้ำตื้นที่เกาะทะลุ