ปะการังสมอง

ปะการังสมอง สามารถพบได้ตามแนวปะการังน้ำตื้นที่เกาะทะลุโดยปะการังสมองจะพบได้ง่ายตามแนวปะการังน้ำตื้นในจุดดำน้ำทั้ง 2แห่ง ทั้งที่อ่าวกรวดและหาดเทียน เป็นปะการังแข็ง ลักษณะของตัวปะการังจะเป็นก้อนๆเหมือนกับสมองคน ปะการังสมองนั้นมีหลายพันธุ์มีทั้งแบบล่องเล็ก และล่องใหญ่ตามขนาดของล่องลอยยักของปะการัง มักพบเป็นก้อนขนาดใหญ่จะพบได้มากในจุดดำน้ำจุดแรกตรงอ่าวกรวด