ปะการังผักกาด

ปะการังผักกาด ลักษณะของปะการังชนิดนี้จะเหมือนกับผักกาด โดยจะขึ้นเป็นช่อๆคล้ายกับผักกาดปะการังชนิดนี้สามารถพบได้ตามแนวปะการังที่เกาะทะลุโดยจะมีอยู่มากในบริเวณอ่าวใหญ่และตรงหาดเทียน