ปลาไหลมอเรย์

ปลาไหลมอเรย์ เป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายงูทะเลมากแต่ถ้าดูดีดีแล้วไม่ใช่ ปลาไหลมอเรย์ในตอนกลางวันส่วนมากชอบอาศัยอยู่ตามโพรงหินและตามซอกปะการัง เป็นสัตว์กินเนื้อ ชอบกินกุ้งกับปู ปลาไหลมอเรย์มีหน้าตาที่น่ากลัวและนิสัยดุร้าย เมื่อดำน้ำพบเห็นไม่ควรเข้าใกล้ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเมื่อปลาชนิดนี้เนื่องจากมันจะไม่เข้ามาโจมตีคนก่อนถ้าเราไม่ไปใกล้มันจนเกินไป แต่ปลาชนิดนี้ที่เกาะทะลุพบได้ไม่ค่อยบ่อยนัก