ปลาสลัดหินบั้ง ปลาตะกรับห้าแถบ ปลาตะกรับเขียวเหลือง

ปลาสลัดหินบั้ง ปลาตะกรับห้าแถบ ปลาตะกรับเขียวเหลือง ลำตัวสั้นและแบนทางด้านข้าง เกล็ดตามผิวลำตัวค่อนข้างใหญ่ ครีบหลังทั้งสองตอนเชื่อมด้านข้าง ปลายครีมหลังและครีมก้นยื่นยาวออกไป ข้างหลังเป็นชายธง ครีมหูและครีมท้องยาวแหลม ครีมหางเป็นสองแฉก ขนาดความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร พื้นผิวลำตัวมีลายพาดสีฟ้าอมดำ 4-6 แถบ สลับกับสีเขียวอมเหลือง