ปลาค้างคาว

ปลาค้างคาว หรือชาวบ้านมักเรียกว่า ปลาหูช้าง เป็นปลาที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดยจะมีครีบที่ยาวมาก เป็นปลาที่พบเห็นได้ยาก โดยมักจะอาศัยตามวัสดุที่ลอยอยู่ในทะเลตามทุ่นผูกเรือและเชือก โดยที่เกาะทะลุมักพบมันอาศัยอยู่ที่ทุ่นผูกเรือ ภาพนี้ถ่ายได้ที่ทุ่นผูกเรือหน้าหาดเทียนจุดดำน้ำจุดที่ 2 โดยจากที่สังเกตปลาค้างคาวจะคอยกินหอยที่เกาะอยู่ตามเชือก