ปลากระเบน

ปลากระเบน เป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังและชอบพรางตัวตามพื้นทราย โดยปลากระเบนจะใช้ครีบสะบัดเพื่อให้ทรายมากลบตัว ปลากระเบนที่เกาะทะลุมีหลายชนิด ส่วนมากเวลาเราดำน้ำที่เกาะทะลุจะพบปลากระเบนลายจุดฟ้าสะส่วนมาก โดยส่วนมากจะพบอยู่ตรงหน้าหาดเทียนจุดดำน้ำจุดที่2ของเกาะทะลุ ปลากระเบนจะอาศัยอยู่น้ำระดับพื้นทราย ไม่ค่อยว่ายขึ้นมาด้านบนผิวน้ำ