ปลากผีเสื้อนก กระจิบ

ปลากผีเสื้อนก กระจิบ เป็นพันธุ์ปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งสีสันสวยงามมากครับ ตัวสีเทาตัดด้วยแถบสีเหลืองตัวหลีบๆและปากแหลมชอบว่ายน้ำเป็นคู่ครับ จริงๆปลาโนรีจะมีหลายพันธุ์ครับ แต่พันธุ์สีเหลืองตัวนี้ สามารถพบได้ที่เกาะทะลุ ปลาโนรีชอบว่ายอยู่ตามแนวปะการังน้ำตื้น สามารถพบได้ที่อ่าวกรวดและหาดเทียน แต่ในรูปถ่ายได้ที่อ่าวกรวดครับ