การฝึกอบรม First Aid

ได้มีจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับพนักงานทุกคน โดยมีเจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เป็นผู้เข้าสอนการอบรมหลักสูตร และได้รับมอบใบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมให้พนักงานของเราทุกคน

รับใบประกาศนียบัตร